1947 విషాద గాధ – మాత్రు భూమి ముక్కలయింది

50.00

Compare

Description

– భారత దేశ విభజన కు దారి తీసిన పరిస్థితులు, నేత్రుత్వ వైఫల్యం , ప్రజా సంక్షోభం , మారణహోమం …ఈ వివరాలను కూలంకుషంగ ఈ పుస్తకంలో వివరించారు, శ్రీ రాం మాధవ్ గారు. 

This book is an account of the events leading to the partition of Bharat written by Sri Ram Madhav Varanasi. It is written in Telugu.

Pages : 134 ; Publisher : Navayuga Bharati

About the Author : 

Sri Ram Madhav is the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party. He is also a writer and a former journalist. He was a member of the National Executive of the Rashtriya Swayamsevak Sangh and has authored several books.

Related Books : 

జిహాద్ – ఇస్లాం నిరంతర మత యుద్ధం

The Tragic Story of Partition by H.V.Seshadri

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1947 విషాద గాధ – మాత్రు భూమి ముక్కలయింది”